Witamy w naszym sklepie

Szukaj

Polityka Prywatności


1.Postanowienia ogólne

„Polityka prywatności” zawiera informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników świadczonych usług oraz sposobu ich przetwarzania przez Administratora - Melton Sp. z o. o., z siedzibą w Sierpcu, przy ul. Jaśminowej 14, NIP 7761685831, REGON 142533278, wpisaną do rejestru KRS 0000362520. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich wypadków, w których Melton Sp. z o. o. Jest Administratorem danych osobowych.

2.Dane osobowe 
Melton Sp. z o. o świadcząc usługi dokłada wszelkich starań, aby prowadzone strony, sklep internetowy i portale społecznościowe, jak i inne elektroniczne komunikatory i narzędzia przekazu komunikacji, ułatwiały każdemu użytkownikowi wyświetlanie, przeglądanie stron i składanie zapytań informacyjnych i ofertowych. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę przekazu informacji informujemy, że wyświetlając i poruszając się po serwisie, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz innych dobrowolnie podanych danych osobowych. Dane, o które użytkownik jest proszony w formularzach, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usług. Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, a użytkownik ma pełną kontrolę nad danymi, które podaje Administratorowi.


Dane osobowe użytkownika podawane na serwisach należących do Melton Sp. z o. o. Przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierających te dane. Administrator nie ma możliwości zabezpieczenia użytkownika przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają.


Jeżeli udostępniają nam Państwo dane osobowe o innej osobie, odpowiadają Państwo za przestrzeganie obowiązków w zakresie uzyskania zgody i innych wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do danych w ten sposób udostępnionych. W zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami o ochronie danych muszą Państwo zapewnić przekazanie wymaganych zawiadomień oraz otrzymanie wyraźnej zgody przedmiotowej osoby na przekazywanie nam takich informacji, a także wyjaśnić jej sposób pozyskiwania, wykorzystywania, ujawniania i zachowania przez nas informacji osobowych dotyczących tej osoby lub polecić jej przeczytanie naszej Informacji.

3.Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga zawsze wyraźnej podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych :

  • Po pierwsze przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania zawieranych umów, w tym m.in. aby móc korzystać z naszych usług i abyśmy my mogli świadczyć usługi. Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Usługobiorcą,

  • Po drugie przetwarzamy dane osobowe w celu zebrania i przetwarzania danych dla celów statystycznych, dla doskonalenia jakości i treści naszych Usług (w tym analizowania i profilowania danych dla celów badawczych i marketingowych). Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (Usługodawcę )

  • Po trzecie przetwarzamy dane osobowe odpowiednio je agregując w celu prowadzenia misji edukacyjnej przez formy marketingu dotyczącego produktów i usług naszych (w tym analizowanie i profilowanie danych grup użytkowników w celach misji edukacyjnej i marketingowych). Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. dobrowolna, wyraźna zgodna na takie przetwarzanie.


Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, jednakże stanowić może warunek zawarcia umowy, świadczenia usług i sprzedaży towarów. Dane osobowe są przekazywane nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub przez inne współpracujące podmioty będące administratorami danych albo pozyskane z powszechnie dostępnych źródeł. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych, poprzez kontakt mailowy: sklep@moda-krol.pl


Melton Sp. z o. o. Zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziła się na przetwarzanie danych podanych. Pojęcie wiadomości oznacza informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu, usług i produktów, niekomercyjnych listów (np. życzeń itp.) oraz informacji komercyjnych (promocje, reklamy, materiałów marketingowych).5. Okres przechowywania


Melton Sp. z o. o. Stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych Przez Melton Sp. z o. o. Nigdy nie przetwarzamy danych osobowych przez dłuższy okres niż wynika to z ww. podstaw prawnych (zawartych w polityce retencyjnej)

  • w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody,

  • w przypadku przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu,

  • w przypadku przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

6.Udostępnianie danych


Nigdy nie przekazujemy danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w jakichkolwiek celach także marketingowych z innymi podmiotami. Dane mogą być przekazywane jedynie:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub płatności on-line Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami, naszą Polityką prywatności i standardami bezpieczeństwa informacji. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie szczególnych przepisów prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów